Bildningsväsendets coronarestriktioner från 1.5.

Vasa sjukvårdsdistrikts coronanäve har linjerat, att området har ändrats till epidemins basnivå. Dessutom har linjerats, att för hobbyverksamheten i grupp för vuxna inte är något hinder.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 (tjugo) deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med max. 20 (tjugo) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga säkerheten i dem följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020. Beslutet är i kraft under perioden 1.5.2021–16.5.2021. Man kan ordna tillställningar med det tillåtna deltagarantalet om de kan ordnas hälsosäkert genom att följa anvisningar om säkert avstånd och hygienrutiner. Regionförvaltningsverket betonar emellertid starkt att man fortsättningsvis ihärdigt ska orka undvika onödiga närkontakter.

Beslut:

Följande restriktioner gäller inom Kaskö bildningsväsende från och med 1.5.2021:

 

  • Idrottshallens säsong har avslutats 30.4. Gruppmotion för vuxna i idrottshallen är tillåten för max. 20 personers grupper. Av grupperna förutsätts användning av granskningslistor samt användning av mask under alla andra tidpunkter förutom själva övningen. De föreningar och aktörer, som vill fortsätta hallsäsongen i maj är i kontakt med ungdomssekreterare Pirjo Nylund och kommer överens om tider. Mellan träningstiderna förordnas en timmes paus.
  • I konditionssalen får man vara max fem personer samtidigt på plats. Den elektroniska tidsreserveringen lämnas bort.
  • Kaskö medborgarinstituts läsår är slut. För att hobbyn i grupp för vuxna inte är ett hinder mera, så får lärare och elever fortsätta kursverksamheten under maj. Medborgarinstitutet informerar skilt, vilka kurser som ännu fortsätter.
  • I biblioteket tillåts ärenden enligt bibliotekslagen, utlåning och returnering. Kunderna ombeds använda mask samt göra sina ärenden främst via låningsautomaten, samt hålla två meters säkerhetsavstånd.