Blågröna alger

29.7.2020 blågrönalger vid Mariestranden.