Nationellt meddelande om upphandling: Kaskisten palvelukeskus

Kaskisten kaupunki pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn hankintailmoituksen ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena palvelukeskuksen suunnittelu, rakentaminen ja vuokraaminen Kaskisten kaupungille.

Palvelukeskus sisältää seuraavat tilat:

  terveyskeskus ja perusturvan toimistot,

  60-paikkaisen päiväkodin

  sekä

   keskuskeittiön (laitteineen) ja ruokasalin.

 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-015762