Botnia Rosk informerar

Kaskö idrottshalls ekopunkt flyttar.

Ekopunkten vid Slussgatan 5 flyttar till Slussgatan 10. Ekopunkten är i användning på den nya adressen fr.o.m. första veckan i april.