Botniarosks verksamhet

Botniarosks verksamhet i coronatider:

  • Ekopunkterna fungerar som vanligt. Hushåll kan lämna sitt förpackningsavfall till ekopunkterna.
  • Återvinningsstationerna är öppna som vanligt, och de tar emot samma typer av avfall som tidigare. Betalning sker endast med kort. Närkontakt ska undvikas.
  • Avfallscentralen i Östermark är öppen som vanligt. Närkontakt ska undvikas även på avfallscentralen.

Sortering hemma:

  • Genom att sortera förpackningsavfallet fylls det egna sopkärlet långsammare.
  • Soppåsar ska knytas ihop ordentligt med dubbelknut. Löst avfall ska inte läggas i sopkärlet. Lämna inte skräp vid sidan av sopkärlet.
  • Avfall av insjuknade sorteras på samma sätt som annars. Avfallet läggs i en påse som knyts ihop ordentligt och läggs i soptunnan varje dag.
  • Det är mycket osannolikt att smittas av corona via soporna i Finland, men det är bättre att förpacka avfallet väl och att inte lämna det utanför sopkärlet så att djur kommer åt att riva sönder det.