Byggnadsingenjör, förlängd

Kom till idylliska, havsnära Kaskö stad!
Kaskö stad lediganslår att sökas en ordinarie
TJÄNST SOM BYGGNADSINGENJÖR
Till byggnagsingenjörens uppgifter hör bl.a. ledning av tekniska sektorn, utveckling och förnyelse av verksamheter, ekonomiskt ansvar och förmansuppgifter.
Byggnadsingenjören fungerar som direktör för tekniska avdelningen, föredragande i tekniska nämnden och medlem i av stadsdirektören tillsatta ledningsgruppen.

För framgångsrikt handhavande av uppgiften förutsätts:
-för tjänsten lämplig utbildning (YAMK eller motsvarande)
-erfarenhet av uppgifter i anslutning till byggnadsprojektering och byggnadsverksamhet
-bra kännedom om kommunalekonomi
-utvecklings- och förnyelseinriktat ledargrepp
-planerings- och organisationsförmåga
-upphandlingskunnande samt
-förtrogenhet med jord- och husbyggnad, planläggning och vattenförsörjningsteknik.

Språkkunskapskrav är god förmåga att använda båda inhemska språken. Tjänsteförhållandets villkor följer allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Sökande kan också framföra sitt eget lönekrav. Innan valet fastställs ska den valda tillställa stadsstyrelsen ett godtagbart läkarutlåtande över sitt hälsotillstånd.
Tjänsten besätts fr.o.m. 1.11.2022. Prövotiden är 6 mån.

Till stadsstyrelsen riktade ansökningar sänds senast 20.10.2022 kl. 15 i första hand elektroniskt via kuntarekry.fi-tjänsten (sökord Kaskinen) eller via e-post till adressen info@kaskinen.fi. Per post till adressen: Stadsstyrelsen i Kaskö, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö. Tilläggsinformation ges vid behov av
stadsstyrelsens ordförande Jan-Anders Lundenius tel. 0504455496.
Stadsstyrelsen i Kaskö