Coronainfo

Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att man inte ska ordna privata tillställningar för över 20 personer. Den nya rekommendationen som är i kraft till 13.11.2020 gäller de flesta kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt. Den stramare rekommendationen om högst 10 deltagare gäller ännu i de kommuner där smittfallen är många. Den stramare rekommendationen gäller fortfarande därför i Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Närpes. Beslutet gjordes 3.11.2020 och det är i kraft t.o.m. 13.11.2020

Kaskö stads coronaberedskapsledningsgrupp har på sitt möte 5.11.2020 beslutit rekommendera att man också i Kaskö följer stramare rekommendationer och inte anordnar privattillställningar med över 10 personer. Rekommendationen är i kraft t.o.m. 13.11.2020.