Deltag i din hemkommuns attraktionsundersökning

Deltag i din hemkommuns attraktionsundersökning.

Har din hemkommun någon dragningskraft? Eller är den enligt dess imago vital, säker eller helt egen?

KASKÖ är en av 55 finska regionstäder. En regionstad är dess egna regions eller områdets centrum. Regionstäderna genomför i december-januari tillsammans med sina invånare ”en mjuk attraktionsundersökning”, med vars hjälp man utreder den imagobild man har av regionstäderna.

Via denna länk kan du utvärdera din egen hemstads attraktion och imago samt även grannregionstäderna.

https://innolinkresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_dou78qIndaSUiP3

Det tar fem minuter att fylla i blanketten.

Med undersökningens hjälper man städerna dess attraktion och kännedom – och via det även livskraften.

Undersäkningen görs av Innolink.

Tilläggsuppgifter om undersökningen:

Undersäkningsoperator Ville Ottela, Innolink, tel 010 633 0200