Donation av gamla lågstadieskolans skadade saker till föreningar.

Donation av gamla lågstadieskolans skadade saker till föreningar.

Vid gamla lågstadiet (Slussgatan 10), som tagits ur bruk, finns det inventarier som på grund av byggnadens mögelskador tagits ur bruk, såsom möbler, instrument, som ännu kan ha bruksvärde. Bildningsnämnden erbjuder dessa skadade saker kostnadsfritt till föreningar i Kaskö, samt till jämställda allmänna sammanslutningar som har verksamhet i Kaskö. Bildningsnämnden erbjuder mögelskadade saker som finns vid gamla lågstadiet (Slussgatan 10) kostnadsfritt till i Kaskö registrerade och verksamma föreningar samt till jämställda allmänna sammanslutningar som har verksamhet i Kaskö. De skadade sakerna erbjuds oputsade, och mottagaren förbinder sig att sakerna inte erbjuds till vidare försäljning. Föreningarna ges möjlighet att besöka gamla lågstadiet och märka de saker som intresserar. Om samma föremål har många intresserade, lottas mottagaren. Föreningarna skall anmäla sitt intresse att komma och se på vad som erbjuds senast den 31.10.2019 kl. 15.00 till adressen sivistys@kaskinen.fi

Eftersom det är möjligt att bara ta emot en liten grupp åt gången, kommer bildningsavdelningens kanslist (sivistys@kaskinen.fi) överens med varje förening om en egen tid att komma och se föremålen.