Egen motionstur på  ungdomsgården för barn under skolåldern!

Måndagar barnens egen motionstur på ungdomsgården mellan kl. 9.00-11.00. Börjar måndagen den 2.9.2019. Alla är välkomna med sina dagvårdare, föräldrar eller mor- och farföräldrar. På plats finns lekredskap. Ledare Raili Mäkelä.

Ungdomsgården, Alexandersgatan 26, 64260 Kaskö

Bildningsnämndens fritidssektion