EKONOMI- OCH FÖRVALTNINGSDIREKTÖR

Kom till idylliska, havsnära Kaskö stad!
Kaskö stad lediganslår att sökas en ordinarie
TJÄNST SOM EKONOMI- OCH FÖRVALTNINGSDIREKTÖR
Ekonomi- och förvaltningsdirektören är ekonomi- och förvaltningsavdelningens förman och medlem i stadens ledningsgrupp. Hen fungerar också som vikarie för stadsdirektören.
Ekonomi- och förvaltningsdirektören svarar för:
-den ekonomiska planeringen och utvecklingen i staden.
-budgetering, bokslut, riskhantering och koordinering av upphandling. Bokföringen har utlagts och handhas av ett regionalt servicebolag.
-Ekonomidirektören svarar för organisering och utveckling av räkenskapsväsendet i staden samt för stadens ICT-ärenden.
-personalförvaltningen. Hen är också stadens KT-kontaktperson (löneombud).
Av personen som söks förutsätts lämplig högskoleexamen, tillräcklig erfarenhet inom branschen i uppgifter i anslutning till ekonomi och allmän förvaltning samt ledarskapserfarenhet.
God kännedom om kommunal ekonomi och central kommunal lagstiftning samt erfarenhet av uppgifter inom allmän-, ekonomi- och personalförvaltning räknas som merit.
Utöver yrkesmässigt kunnande värdesätter vi flexibilitet beträffande arbetstider och -uppgifter, förmåga att hantera omfattande helheter samt beredskap att tillgodogöra sig nya saker. Av den valda förväntar vi oss ledarskapskunnande, förhandlings- och interaktionsförmåga, visionärt utvecklingsgrepp samt förmåga att arbeta självständigt.
Språkkunskapskrav är god förmåga att använda båda inhemska språken. Tjänsteförhållandets villkor följer allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA. Sökande kan också framföra sitt eget lönekrav. Innan valet fastställs ska den valda tillställa stadsstyrelsen ett godtagbart läkarutlåtande över sitt hälsotillstånd.
Tjänsten besätts fr.o.m. 1.9.2022. Prövotiden är 6 mån.


Till stadsstyrelsen riktade ansökningar sänds senast 9.9.2022 kl. 15 i första hand elektroniskt via kuntarekry.fi-tjänsten (sökord Kaskinen) eller via e-post till adressen info@kaskinen.fi. Per post till adressen: Stadsstyrelsen i Kaskö, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö. Tilläggsinformation ges vid behov av stadsdirektör Minna Nikander, tel. 0400-868780, minna.nikander@kaskinen.fi och stadsstyrelsens ordförande Miriam Bondén, miriam.bonden@kaskinen.fi.
Stadsstyrelsen i Kaskö