Ekonomins balanseringsprogram

FCG Konsultointi Oy har enligt uppdrag gjort upp ett utkast gällande balanseringsprogram för Kaskö stads ekonomi så att bokslutet efter tre år skulle uppvisa ett positivt resultat. Arbetet har letts av en politisk styrgrupp. Enligt stadstyrelsens beslut 18.2.2021, går styrgruppen ännu igenom FCG:s utkast gällande balanseringsprogrammet och besluter om vilka förslag ledningsgruppen bör utreda vidare för det slutliga balanseringsprogrammet. Stadsfullmäktige besluter om ekonomins balanseringsprogram på mötet 31.3.2021.
Rapporten finns att läsa under Stad och förvaltning / Budget och bokslut.