En miljon skräppåsar

 

I dag inleds YLE:s kampanj ”En miljon skräppåsar”. 149 kommuner tävlar sinsemellan om att plocka skräp. Inom Botniarosks verksamhetsområde deltar Kristinestad och Kaskö i kampanjen.

Vi utmanar alla invånare, skolor och daghem att samla skräp och registrera skräppåsarna på YLE:s hemsida https://svenska.yle.fi/miljonsoppasar

 

Mera information om kampanjen hittas här:

https://svenska.yle.fi/s/om-miljon-soppasar