Enkät om organisering av bibliotekstjänsterna i Kaskö

Det har tyvärr varit långvariga avbrott i Kaskö stadsbiblioteks tjänster, och bibliotekstjänsterna är för tillfället begränsat tillgängliga på servicestället på Bladhska gården. Kaskö stad bör inom när framtid lösa, hur man förverkligar bibliotekets lagstadgade tjänster i Kaskö. 

Kaskö bildningsväsende i samarbete med Bibliotekets demokratiprojekt vill med denna enkät höra invånarnas och kundernas åsikter om hur vi ska organisera bibliotekstjänsterna i fortsättningen. 

Länk till enkäten:

https://link.webropolsurveys.com/S/20B2CA0BD4E4968C