Ensamföretagarens coronastöd kan sökas ännu

Ensamföretagare kan beviljas stöd för att stabilisera verksamheten till följd av COVID-19-epidemin (nedan coronaepidemin). Stödet är ett engångsbelopp på 2000 euro och kan beviljas för de kostnader som uppstått i ensamföretagarens verksamhet under perioden 16.3.–31.8.2020.

Syftet med stödet är att ensamföretagarnas verksamhet ska ha en ekonomiskt stabil grund under och efter epidemin. Stödet beviljas för att täcka ensamföretagarens kostnader för att bedriva verksamhet, som t.ex. kostnader för lokal och utrustning som skaffats för företagsverksamheten samt bokförings- och kontorsutgifter, dock inte lön som betalats ut till företagaren själv.

För att stödet ska beviljas krävs att ensamföretagarens ekonomiska situation och omsättning har försämrats efter den 16.3 till följd av coronaepidemin, samt att företagaren bedöms ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet.

Kaskös stad tar emot och bereder ansökningarna, gör även ett beslutsförslag, baserat på vilket Kaskös stad tar beslutet och betalar ut stödpengarna.
Ansökan är öppen fram till 30.9.2020 och fylls i på Kaskös stad webbsida.

Länk till ansökan och mer information finns här: 

Till blanketten >>