Företag och föreningar!

 

Kaskö stad erbjuder en stödsedel på 250 € sommararbetsbidrag för företag, samfund eller förening. Ett hushåll, en privat person eller en stad/kommun, församling eller samkommun kan inte fungera som arbetsgivare. Sommarjobbstödet gäller ungdomar födda 2006 – 2008 (ändå så att det gäller ungdomar som fyllt 15 innan sommarjobbet börjar). Staden betalar arbetsgivare ett understöd på 250 €, arbetsförhållandets längs ska vara för minst två veckor. Dagliga arbetstiden ska vara minst 5 timmar och lönen ska vara minst enligt minimilönen i kollektivavtalet. Anställningen bör ske under tiden 1.6. – 13.8.2023. Stöden ska beviljas max. 2 st. / arbetsgivare. Stödet betalas ut i efterskott. För att få stödet måste arbetsgivaren fylla i en separat utbetalningsblankett. Reservering av sommarjobbsstöd till välfärds- och personalchef Mari Hiltula senast 31.5.2023 kl. 15:00. Tilläggsinformation och beställningar Mari Hiltula, 040 – 507 5571 eller mari.hiltula@kaskinen.fi