Gatubelysningen

Gatubelysningen vid norra ändan av Kyrkogatan fungerar inte p.g.a. ett jordkabelfel.