Gatuljusen.

 

Tekniska nämnden har vid sitt budgetsammanträde 22.10.2018 § 62

gjort beslutet att gatulamporna släcks 1.4, och tänds på hösten 1.9