Hälsovårdscentralen

Hälsovårdscentralen i Kaskö är stängd under tiden 3.12.2018 - 1.1.2019. Detta betyder att hälsovårdscentralens verksamhet kommer att vara begränsad under nämnda tid. 

Vårdbedömningar görs fortsättningsvis alla vardagar per telefon må-to kl. 8-16 och fre kl. 8-14.15, tel. 045-23 22 200, alltså kontakta oss alltid per telefon för tilläggsinformation om hur du ska gå 

vidare. Kaskö hälsovårdscentral inleder sin verksamhet i nya urtymmen onsdag 2.1.2019 kl. 8.00 i adressen Slussgatan 12, 64260 Kaskö (bredvid idrottshallen). Kvälls-, natt- och veckoslutsdejouren fungerar som hittills.

I brådskande fall ring 112.

Förmyandet av recept sköts såsom hittills.