Hvc informerar

KASKÖ HÄLSOCENTRALEN INFORMERAR 9.10.2020

Influensavacciner anländer i oktober-november. Influensavaccineringen ordnas under rådande pandemisituation med specialarrangemang. Tidsbeställning är nödvändig från numren 045-1295 913, 045-2322 200.

Gratis influensavaccination erbjuds följande personer:

-Social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjning

-Kaskö stads anställda

-Gravida kvinnor

-Alla barn i ålder 6 månader – 7år. För barn i ålder 24 månader – 6 år kan vaccin ges i näsan som spray

-Alla 65 fyllda

-Dem som hör till riskgruppen p.g.a. sjukdom eller vård

-Närmaste kretsen till personer som är benägna att få en allvarlig influensa

-Blivande beväringar samt kvinnor som rycker in för att göra frivillig värnplikt.

Vaccinet ges som en injektion i överarmen. Vänligen beakta klädseln.

Hälsocentralens ytterdörr är igen öppen. För att förhindra smittspridning borde alla som besöker hälsocentralen använda munskydd. Kom inte till hälsocentralen om du har förkylningssymtom.

Koronaepidemin inom Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig nu i spridninsfas.

Sjukvårdsdistrikt har fattat beslut om starka rekommendationsåtgärder i syfte att begränsa epidemin inom vårt område.

Stark rekommedation är att andningsskydd ska alltid användas i offentliga utrymmen utanför det egna hemmet ( hälsocentral, bibliotek, butiker och andra offentliga utrymmen).

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i Vasa sjukvårdsdistrikts kommuner. Beslutet är i kraft under perioden 12.10–31.10.2020.

Man bör även hålla ett säkerhetsavstånd om 1-2 meter till andra människor.

Kom även ihåg handhygienen. Enligt rekommendationerna bör man på arbetsplatserna dela upp pauserna och hålla avstånd till andra samt använda ansiktsmasker.

I första hand är det varje medborgarens eget ansvar att skaffa andningsskydd. De mindre bemedlade kommuninvånare kan hämta sina andningsskydd från Kaskö hälsocentral.

Lämna hemma fast symptomen på luftvägsinfektion bara är lindriga. Ifall du misstänker coronasmitta kan du göra symtombedömningen på www.omaolo.fi för att få en handlingsrekommendation eller ringa till egen hälsocentral där man gör ett beslut om eventuellt fortsatta åtgärder.

Må-to kl 8-16 och fre kl 8-14 tel. 045-23 22 200.

Övriga tider ring till journumren tel. 116 117.

Nu när coronavirusepidemin kraftigt är på uppgång är det viktigt att följa anvisningarna ovan för att du vid behov snabbt ska få en tid till coronaprovtagning.