I Kaskö funderar en kommitté på framtiden för Sälgrunds lotsstation, gästhamnen och Mariestrands camping

Lotsstationen, gästhamnen och campingområdet har vardera tre alternativ: de säljs, hyrs ut eller så driver Kaskö dem som egen verksamhet.

Entreprenörer som är intresserade av att sköta - ett eller flera - objekt har möjlighet att uttrycka sin vilja genom att lämna in sina kontaktuppgifter och affärsverksamhets- och marknadsföringsplan senast den 30 september till adressen Kaskö stad, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö eller info@kaskinen.fi

Mer information:
kommitténs ordförande Kari Häggblom kari.haggblom@kaskinen.fi
stadsdirektör Markku Lumio markku.lumio@kaskinen.fi

Sälgrunds lotsstation för turismverksamhet:
Sälgrunds lotsstations utrymmen har använts till turiständamål från år 2005. Lotsstationens huvudbyggnad inrymmer övernattningsmöjligheter för 30 personer och uthusbyggnaden för 12 personer. På området finns en skild rymlig bastubyggnad samt andra ekonomibyggnader, bl.a. förråd. Laxhamn, lotsstationens hamn med brygga, ligger ca 800 m från lotsstationen. En stig, tex. för fyrhjulingar, leder från hamnen till lotsstationen Lotsstationen är belägen på Sälgrunds natursköna ö utanför Kaskö, på stadens allmänna rekreationsområde. Till ön finns ingen landförbindelse. Södra spetsen av ön är Natura-område som är fridlyst under fåglarnas häckningstid. Lotsstationsområdet hör till byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY). Sälgrunds lotsstation har blivit ytterst populär bland natur- och lotsturister. Utrymmen reserveras även för olika familjefester samt tillställningar och sk. tyky-dagar (välbefinnande i arbetslivet) för föreningar och företag. Antalet inkvarteringar och besökare har stigit stadigt under de senaste åren.

Mariestrands campingplats turismverksamhet:
Trivsamt och lugnt campingområde som passar för hela familjen, invid havsstranden! Kyrkogatan 75 +400m, 64260 Kaskö. För gästerna finns 29 husbils- eller husvagnsplatser och 11 stugor samt några tältplatser. Till förfogande finns även strandbastu och simstrand, kokskjul, grillplats, kiosk samt servicebyggnad med dusch, wc och bastu. Campingområdet är nu öppet från början av maj till slutet av september. År 2023 uppskattningsvis över 2000 övernattningar.

Gästhamnens turismverksamhet:
Hamngatan 18 Gästhamnen i Kaskö är belägen i centrum av stadens vackra och idylliska trähusmiljö. All service som båtförarna behöver finns i hamnen eller endast ett stenkast från hamnen. Till den skyddade hamnen leder en farled direkt från det öppna havet. 50 båtplatser, djup 3,5 m. I hamnen finns: diesel, septiktank, bastu, dusch, tvättmaskin, torktumlare och socialt utrymme med mikrougn. Inom 500-1500 meters avstånd från gästhamnen finns bl.a. följande service: Livsmedelsaffär Sale, hälsostation och apotek, bibliotek (möjlighet att använda internet), bankautomat, hotell, restauranger, café, grill och pub, ABC kallstation, souvenir- och hantverkbutiker, lekpark, fiskrökeri.