Idrottshallen

Bildningsavdelningen förbereder idrottshallens grundrenoverings- och förnyelseprojekt. Vi vill höra stadsbornas tankar om idrottshallen. Hur skulle du utveckla idrottshallen? Hur kunde idrottshallen bättre betjäna dig som motionär? Hur borde man utveckla hallutrymmena så att de betjänar föreningarnas behov så bra som möjligt? Hurudana önskemål har du som motionär – tycker du att idrottsväsendet, medborgarinstitutet eller föreningarna borde erbjuda någon sådan inomhusmotion som inte erbjuds nu? Övriga åsikter? Skicka dina åsikter till sivistys@kaskinen.fi