Idrottshallen, Ungdomsgården och Bladhska gården stängda

P.g.a Corona-virusepidemin är Idrottshallen, Ungdomsgården och Bladhska gården stängda till 13.5.

Bild: Pixabay