Idrottsväsendet informerar

Vi får många frågor om gymmets fakturering. Bytet av faktureringssystem och utmaningarna med att uppdatera kundregistret har tyvärr gjort en lång fördröjning i faktureringen av gymnycklarna, dessutom tidskrävande krediteringsuträkningar för tjänsteavbrotten orsakade av pandemi. Tyvärr saknade vi också arbetstagaren i ett halvt års tid på denna sektor, och det har förlängt tjänsteavbrottet. Vi ber om ursäkt för det.

Till vår glädje har en ny ungdoms- och idrottskoordinator Katja Mäkinen börjat och bekantar sig just nu med de hopade arbetsuppgifterna, som vi nu tar itu med. Vårt mål är att få faktureringen up-to-date under våren.

Faktureringen har påbörjats  (21.4.) och ifall det känns som en för stor faktura ta kontakt så kommer vi överens om en betalningsplan.