IDROTTSVÄSENDET INFORMERAR: Mariestrandens brygga

Vi har fått många förfrågningar om, att får vi Mariestrandens brygga i skick till den här sommaren. En god nyhet är det, att troligen kommer den att var i skick! En sämre nyhet är, att vi inte vet någon tidtabell ännu. Entreprenadförfågningar har sänts ut. Vi informerar mera om tidtabellen, då den är klar.

En 20 år gammal brygga behöver renovering. Förra vinterns isar har förflyttat bryggans betongfästen så att de är farligt belägna i vattnet runt bryggan. Dessa kommer att samlas under bryggan i sommar. I fortsättningen vill man få bort denna konstruktion, men t.ex. bryggans pålning kan endast göras vintertid.

Det är otroligt viktigt, att bryggans stängda del inte används, och att man aktar sig för betongblocken i vattnet runt bryggan, tills de har flyttats.

Vi ber om ursäkt för det besvär detta läge orsakar simmarna.