Info från Daghemmet

Bästa föräldrar,

nya daghemsbyggnaden börjar bli färdig på Slussgatan, vi slipper och flytta till de nya utrymmena i augusti. Vi har redan varit och bekantat oss med utrymmen och vi är verkligen glada för vårt nya daghem. Vi berättar om flyttdatumet senare då det säkerställs.

15.7. började den nya daghemsföreståndaren Maria Storm på Daghemmet Ankaret. Henne når ni på numret 0400 946 948 eller e-post maria.storm(a)kaskinen.fi.

All information om småbarnsfostran kommer från och med nu via Päikky. Så ni ser väl till att ni har aktiverat era användarkonton och att ni tar Päikky i användning. Reserveringen av vårdtiderna ska nu göras, en vecka på förhand och dagvårdsavgifterna räknas enligt era reserverade tider. Ifall ni inte anmäler barnets frånvaro via Päikky eller reserverar ert barns dagvård, så debiterar vi full dagvårdsavgift enligt ert dagvårdsavtal från och med 1.8. Det är alltså viktigt att ni senast nu tar i bruk Päikky. Ifall ni har problem med programmet ta kontakt med daghemsföreståndaren.

Uppgifter om avgifterna hittar du här

 

 

Dear parents,

the new building for Päiväkoti Ankkuri is getting ready at Sulkukatu and we will be moving there during August. We will let you know about the exact date later. We have already seen the space, and we are really happy about our new pretty building.

15.7. our new director of Päiväkoti Ankkuri Maria Storm has started. You can reach her via 0400 946 948 or  maria.storm(a)kaskinen.fi

All messaging about daycare will from now on only come via Päikky. Please make sure you activate Päikky in your phone or computer. It is now mandatory to reserve your child’s daycare times at least one week in advance. The payment is according what you reserve. If you do not inform us through Päikky that your child is away, or if you do not reserve the daily times, we will charge full daycare fee accoring the contract you have got, from 1.8. It is really important, that in the coming days you start using Päikky. If you have any problems or questions, contact the director of Päiväkoti Ankkuri.

 

You find info on the daycare fees here