INFO OM PARKERINGSARRANGEMANGET VID SERVICE-CENTRET FR.O.M 16.9.

Information om parkeringsarrangemanget på området vid Slussgatan och Kvarnviksvägen från och med 16.9.

 

Flexators grundarbete för parkeringsplatsen påbörjas onsdag 16.9. Då är rutten till Service-centrets parkeringsplats förhindrad och absolut förbjuden. Parkeringen för alla arbetstagare är bakom Skolans tekniska utrymmen.

Hälsocentralens kunder ombeds att parkera på Alexandersgatan och gå till dörren (även för Corona tester).

Daghemmets ”föra och hämta-trafik”: man kommer via Närpesvägen till parkeringen bakom skolan, genom skolans fotbollsplans port via skolans gård. Fotgängare och cyklister: kommer in via skolans port och använder porten från skolans gård.

Vi ber alla som rör sig på Slussgatan att vara ytterst försiktiga.