Inskrivning till förskolan

Inskrivning till stadens förskola för läsåret 2021 - 2022 sker 15.2-5.3.2021. Inskrivningen omfattar barn födda år 2015. Detta sker genom att fylla i ansökningsblankett till förskola och returnera den till:

Daghemmet Ankaret

Slussgatan 11C

64260 Kaskö

 

Ansökningsblanketter fås direkt från daghemmet eller här på hemsidan. Länk till ansökningsblanketter finns på finska och svenska.

Till hösten 2021 kommer vi att ha en finskspråkig och en svenskspråkig förskolegrupp. Ni meddelar vl vid anmälningstillfället i vilken grupp ni vill att ert barn deltar. Förskoleutbildningens språk är i princip det kommande skolspråket.

Förskoleundervisningen är avgiftsfri och pågår kl. 9-13, vilken omfattar 4h/dag. Finns det vårdbehov innan förskolestarten och/eller efter kl. 13, erbjuds avgiftsbelagd kompletterande småbarnspedagogik, vilken ansöks på samma blankett, vid punk 5.

Förskolan börjar den 16 augusti 2021 kl.9.00.

 

Varmt välkomna med ansökan till förskolan!

 

Kontaktperson:

Daghemsföreståndaren / Maria Storm

Tel. 0400 946 948

maria.storm(a)kaskinen.fi