Invånartillfällen

Utredningen om en kommunsammanslagning mellan Kaskö och Närpes färdigställdes på våren.

I Kaskö ordnas en rådgivande folkomröstning om en kommunsammanslagning söndag 29.9.2019.

I en rådgivande folkomröstning är det möjligt att rösta per brev.

Brevröstningshandlingar sänds till de röstberättigade senast 9.9.2019 och returneras senast fredag 27.9.2019 kl. 19 till stadshuset.          

Innan detta ordnar staden två invånartillfällen för kommuninvånarna.

Vid dessa tillfällen berättas om Kaskös framtida möjligheter som en självständig kommun eller som en del av nya Närpes stad fr.o.m. 1.1.2021.

Invånartillfällen hålls i Bladhska gårdens sal torsdag 22.8.2019 kl. 18-20 och torsdag 29.8.2019 kl. 18-20.

Välkommen att lyssna och diskutera!