ISHOCKEYRINKEN 2021

Omklädningsrummen är öppna i ishockeyrinken under vinterperioden 2021. Omklädningsrummen är öppna kl. 17.00-21.00 från måndag till fredag, lördag och söndag kl. 12.00-18.00. Klubbfri tid är tisdagar

 kl. 18.00-20.00. Stadens ishockeyrink har ingen övervakning.

 I ishockeyrinken rekommenderas användning av hjälm!

 

Bildningsnämndens fritidssektion i Kaskö stad

Bild: Pia Malmi