Julen 2018

En del av personalen är på semester under tiden 27.12.-31.12. Under den här tiden är stadshuset stängt, men ni kan ringa följande nummer: Grundtrygghetsavdelningen, 045-1321593, Hemvård, 040 5042534.