Kaskö App

Den är färdig - Kaskö App.

Lada ner Kaskö app via AppStore eller GooglePlay store.

Kom till stadhuset idag 30.11.2018 kl 18:30 - 20:00, om du vill få hjälp med att lada ner Kaskö appen.