Kaskö bibliotek stängt fr.o.m. 17.3.2020

Med anledning av coronavirus är biblioteket stängt fr.o.m. tisdag 17.3.2020. Detta gäller preliminärt till slutet av april.

Vi informerar på stadens hemsida och på våra sociala medier. 

 

Information till kunderna:

  • Förfallodagen på lånen flyttas till tiden efter stängningen. Förseningsavgifter uppstår inte under stängningstiden.
  • För kunden ackumuleras inte förseningsavgifter inte heller uppstår kostnader för ej uthämtad reservering.
  • Reserveringar kan hämtas först efter stängningstiden är slut.
  • Lån kan lämnas tillbaka i returneringsluckan.
  • Lånat material kan förnyas via nätbiblioteket: eepos.finna.fi, per e-post: (kirajsto@kaskinen.fi) eller per telefon: tel. 050-591 5450
  • Vi betjänar per telefon (tel. 050-591 5450), e-post (kirjasto@kaskinen.fi) och Eepos-bibliotekens chat (eepos.finna.fi). Obs! Telefontid huvudsakligen tis-fre kl. 12-14.
  • Du minns väl, att Eepos-bibliotekens e-material är till förfogande.
  • Följ med informationen på Kaskö Stads hemsidor samt bibliotekets some-kanaler Facebook och Instagram.

 

Kaskö bibliotek

 

Bild: Pixabay