Kaskö Fyr-priset

I Kaskö verkar en stor grupp privatpersoner och aktörer inom tredje sektorn, som på olika sätt förstärker gemenskapen inom staden, tillför välmående till stadsborna, bygger och utvecklar staden. Kaskö Fyr – priset,grundat år 2020, med vars hjälp man lyfter fram detta arbete, och avtackar arbetes utförare.

Bildningsnämnden tar emot förslag på kandidater att få Kaskö Fyr - priset. Priset utdelas årligen i samband med stadsfullmäktiges möte. Priset beviljas till person som bor i Kaskö eller person, sammanslutning eller arbetsgrupp som verkat för Kaskös eller kasköbornas bästa. Priset är ett erkännande för verksamheten, som för-stärker gemenskapen inom staden, tillför välmående till stadsborna, bygger eller utvecklar staden.

Privatpersoner och sammanslutningar kan fritt föreslå pristagaren med motiveringar till bildningsnämnden till adressen sivistys@kaskinen.fi eller brevledes till adressen Bildningsnämnden, Kaskö Stad, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö senast fre. 16.4.2021.