Kaskö Hälsocentralen informerar 08.12.2020

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset:

Det lönar sig att söka sig till provtagningen även med smärre symptom och följa de anvisningar som gäller vid karantän tills man fått ett svar på provet. Man skall också stanna hemma, även med lindriga symptom.

Du kan göra en symtombedömning på adressen www.omaolo.fi, som ger dig vårdanvisningar baserat på dina symtom eller ringa hälsocentralen, tel. 045 – 23 22 200 må – to kl. 8 – 16 och fre kl. 8 – 14.15. 

Övriga tider: Vasa centralsjukhus akutpoliklinik, tel. 116 117.

I brådskande nödfall ring 112.

Den som återvänder från utlandet bör I regel hålla en frivillig karantän under 10 dygn.

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 (tjugo) deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt under tiden 2.12-21.12.2020. 

  • Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att man inte ska ordna privata tillställningar för över 20 personer. Den nya rekommendationen gäller alla kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt. Besluten är i kraft till 31.12.2020, varefter läget bedöms på nytt.

 

Kom ihåg vikten av tillräckliga avstånd, ansiktsmask och handhygien.

Rekommendation om användning av ansiktsmask

  • Rekommendationen om användningen av ansiktsmask i offentliga utrymmen står kvar till slutet av året, den 31 december, då situationen utvärderas på nytt.
  • Invånare bör alltid använda ansiktsmask utanför hemmet i offentliga utrymmen.

Rekommendation om säkerhetsavstånd

  • Sträva efter att hålla ett avstånd på 1–2 meter till andra människor. Rekommendationen gäller alla kontakter utanför familjekretsen både i arbetslivet och på fritiden.
  • Konditionssalar påminns om vikten av att säkerställa att säkerhetsavståndet kan iakttas.

Distansarbete

Vasa sjukvårdsdistrikt följer den nationella rekommendationen om distansarbete. Den regional rekommendationen är i kraft tills 31.12.2020. Statsrådet rekommenderar att arbetstagare inom den offentliga sektorn och privata sektorn arbetar på distans så långt det går, om arbetsuppgifterna tillåter det. 

Rekommedationen är att följa THL:s utfärdade direktiv angående jultidens ordnande av fester.

Det rekommenderas under 10 personers grupp och om det är möjligt så skall träffarna ordnas virtuellt.

Kaskös egen coronaledningsgrupp rekommenderar att undvika resor utanför det egna sjukvårdstriktet .