Kaskö hälsocentralen informerar 19.3.2020

Coronavirus (COVID-19)

En epidemi orsakad av ett nytt coronavirus COVID-19 bröt ut i Kina i början av året. Viruset smittar mellan människor via droppsmitta. Sjukdomssymtomen är bland annat feber, hosta och andnöd.

Mer information får du på THL:s sidor:

En ny telefonrådgivning ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535.

Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.

Om man under tjänstetid misstänker att någon har drabbats av coronaviruset ska man alltid första RINGA till den egna hälsocentralen, för att vårdpersonalen ska kunna bedöma infektionsrisken.

Om misstanke väcks utanför tjänstetid, ska patienten RINGA till jourhjälp: 116 117. Jourhjälpen är en rådgivnings- och handledningstjänst för social- och hälsovården. Tjänsten ordnas av sjukvårdsdistrikten.

THL anvisar: Om du har lindriga symtom på en luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, ska du vila och stanna lugnt hemma. Hålls hemma tills symtomen gått över.

Kaskö hälsocentral må - to kl 8 - 16, fre kl 8 - 14.15 tel. 045 - 23 22 200

Övriga tider betjänar Vasa Centralsjukhus (jourhjälpen), 

ring tel. 116 117.

Vasa Centralsjukhus meddelanden