Kaskö Hälsocentralen informerar 25.05.2020

BYGGANDET AV DET NYA SERVICECENTERN HAR PÅBÖRJATS. INGÅNG TILL HÄLSOCENTRALET VIA KVARNVIKSVÄGEN.

HÄLSOSTATIONENS VERKSAMHET DÅ KORONAEPIDEMIN FORTSÄTTER

Under corona-tiden är det speciellt viktigt att se till, att långtidssjukdomarna får bra vård. Då epidemin framskrider, är det viktigt, att t.ex. vården av hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och diabetes är i balans.  

Då situationen fördröjs är det ännu viktigare, att även delvisbrådskande sjukdomar vårdas, där för har vi påbörjat mottagningar och rådgivnings-, skolhälsovårds- och gruppundersökningar.  

Det är viktigt att söka vård i tid och sköta om de överrenskomna uppföljningsbesöken!

Vid infektionssymptom var alltid först i kontakt till hälsostationen per telefon, då vi ger tilläggsuppgifter för att komma till mottagningen, så här utsätter vi inte andra kunder eller personalen.  

Sjukdomsmottagning och akutverksamhet fortsätter som tidigare. P.g.a coronaviruset är hälsostationens dörrar fortfarande låsta. Kontakt alltid via telefon, akut- och tidsreservering från numret 045 – 232 2200. Akutfall och kunder som reserverat tid ring på dörrklockan, så kommer vi och öppnar dörren.  

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset kan du göra en symtombedömning på adressen www.omaolo.fi, som ger dig vårdanvisningar baserat på dina symtom eller ringa hälsocentralen, tel. 045 – 23 22 200 må – to kl. 8 – 16 och fre kl. 8 – 14.15. 

Övriga tider: Vasa centralsjukhus akutpoliklinik, tel. 116 117.

I brådskande nödfall ring 112.

Coronavirus rådgivning, tel. 0295 535 535 vardagar kl. 8 – 21 och lördagar kl. 9 – 15.  Kristelefon – hjälp och stöd i svåra livssituationer tel. 09 25 25 0112 (må, on kl 16-20, ti, to, fr kl 9-13) Tilläggsinformation om coronaviruset hittar du på www.thl.fi, www.vaasankeskussairaala.fi/sv/, www.terveyskyla.fi/sv och www.kaskinen.fi

 

Tack till alla Kasköbor för att ni tacksamt har följt instruktionerna och begränsningarna nu och i fortsättningen. Hela hälsostationens personal tackar även för förståelsen och tålamodet.