KASKÖ HÄLSOCENTRALEN INFORMERAR 4.10.2020

Hälsocentralens ytterdörr är igen öppen. För att förhindra smittspridning borde alla som besöker hälsocentralen använda munskydd. Kom inte till hälsocentralen om du har förkylningssymtom.

Koronaepidemin inom Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i en klar upptrappningsfas och situationen har märkbart förvärrats.

Sjukvårdsdistrikt har 2.10.20 fattat beslut om starka rekommendationsåtgärder i syfte att begränsa epidemin inom vårt område.

Stark rekommedation är att andningsskydd ska alltid användas i offentliga utrymmen utanför det egna hemmet ( hälsocentral, bibliotek, butiker och andra offentliga utrymmen). Rekommendationen gäller i detta skede inte grundskolor. Man rekommenderas undvika stora folksamlingar och man bör hålla ett säkerhetsavstånd om 1-2 meter till andra människor.

Kom även ihåg handhygienen.

I första hand är det varje medborgarens eget ansvar att skaffa andningsskydd. De mindre bemedlade kommuninvånare kan hämta sina andningsskydd från Kaskö hälsocentral.

Lämna hemma fast symptomen på luftvägsinfektion bara är lindriga. Ifall du misstänker coronasmitta kan du göra symtombedömningen på www.omaolo.fi för att få en handlingsrekommendation eller ringa till egen hälsocentral där man gör ett beslut om eventuellt fortsatta åtgärder.

Må-to kl 8-16 och fre kl 8-14 tel. 045-23 22 200.

Övriga tider ring till journumren tel. 116 117.