Kaskö har börjat med den hjälpande telefonen och att ringa till de som hör till riskgrupper och är i karantän

Inom Kaskö grundtrygghet och bildningsväsendet har uppstått oro, till det, att stadsrådets direktiv inte följs tillräckligt noggrant i Kaskö. Just nu under påsktiden och de kommande veckorna är det oerhört viktigt i vårt område undvika virusets spridning. Stadsrådet förpliktade redan 16.3. över 70-åriga och de som hör till riskgruppen att undvika kontakt med andra människor. Detta betyder i praktiken det, att man undviker besök i apotek och butik och undviker att träffa andra människor. Det är oerhört viktigt att lyda dessa direktiv för att förhindra spridningen av Coronaviruset samt att undvika smittan.

I ett samarbete mellan grundtrygghet och bildningsväsendet har startats Kaskö-hjälp telefontjänst onsdag 7.4. Till först har man börjat ringa till de som är över 80 år. Under samtalen har man kartlagt människornas tillstånd, och har det karantänliknande arrangemanget lyckats i vardagen. Kaskö-hjälpen ger råd hur man kan få hjälp med att ordna praktiska saker, som att gå till apotek och butik. I frågor som berör hälsan står hälsostation till tjänst, liksom hittills.

Det är viktigt, att i dessa grupper modigt begära och ta emot hjälp för ärenden av frivilliga, närstående eller grannar och undvika kontakter på alla sätt. Via Kaskö Röda Kors vänverksamhet är det nu redan möjligt att få butikshjälp. Information om detta har redan delats ut till alla hem i förra veckan.

I veckan efter påsk delar vi ut ny information, där det finns Kaskö-hjälps telefonnummer samt info om alla företag, som betjänar sina kunder med hemleverans. T.ex. några lokala restauranger levererar hem varm lunch. Kaskö-hjälp samtalen kommer från numret 040 716 3143, och från bildningsavdelningen påminner man att Kaskö-hjälps arbetstagare aldrig begär personsignum eller bankkoder.