Kaskö medborgarinstituts kurser är inhiberade

 

P.g.a Corona-viruspandemin är alla Kaskö medborgarinstituts kurser inhiberade till slutet av april.

Även vårfesten 26.4. och utställningen är inhiberad.