Kaskö stads corona-uppdatering 18.3.2020

Kaskö stads corona-uppdatering 18.3.2020

Stadens ledningsgrupp och beredskapsgrupp har sammanträtt och fattat beslut om åtgärder med syftet att bromsa spridningen av coronaviruset och skydda individer i riskgrupper.

Rent allmänt ska vi alla ta ansvar och tänka på hur vi kan förhindra att smittan sprids. Använd sunt förnuft och utsätt inte dig själv eller andra för situationer där viruset kan spridas.

Läget förändras timme för timme, så vi uppmanar alla kommuninvånare att följa med THL:s webbsidor www.thl.fi för aktuell information.

Begränsningar i stadens verksamhet:

Skolor och daghem

Daghemmets verksamhet pågår normalt i dagsläget. Föräldrar har dock uppmanats att hålla barnen hemma, om det är möjligt att ordna vården där. 
Barn som återvänder hem från utlandsresa ska hålla sig borta från dagvård i 14 dagar direkt efter hemkomst.

Enligt Statsrådets riktlinjer stängs skolutrymmen till och med 13.4.2020 och närundervisningen i dessa utrymmen avbryts. Undervisning och handledning ordnas genom exceptionella undervisnings-
arrangemang, i praktiken genom distans-/handledningsarrangemang under ledning av den egna klassläraren.  
Undantagsvis arrangeras dock närundervisning för de barn i åk 1 – 3 inom den grundläggande utbildningen vars föräldrar som arbetar inom branscher som är kritiska för samhällets basfunktioner. Dessutom ordnas undantagsvis närundervisning även för de elever som fått beslut om särskilt stöd och som behöver närundervisning. Statsrådet rekommenderar dock, att barnet vårdas och handleds i  närstudier hemma, om detta är möjligt.
 

Idrottsanläggningar

Idrottshallen är stängd fr.o.m. 17.3.2020, preliminärt till slutet av april månad.


Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutets kurser har inhiberats för pågående vårtermin.

Stadsbiblioteket

Biblioteket är stängt fr.o.m. 17.3.2020, preliminärt till slutet av april månad.                       

Ungdomsgården och Bladhska gården

Utrymmen är stängda fr.o.m. 17.3.2020, preliminärt till slutet av april månad.                         

Andra begränsningar

Stadshusets kundservice fungerar tillsvidare i övrigt normalt, men vi uppmanar kunderna att i första hand kontakta oss per e-post eller telefon. Stadshuset och tekniska centralen är stängda fr.o.m. 17.3.2020.

Kaskö stad ordnar tillsvidare inga egna offentliga tillställningar.

Stadens anställda gör inga arbetsresor utomlands och strävar efter att undvika inrikes arbetsresor.  

Vi strävar efter att i mån av möjlighet ordna möten digitalt. Stadshuset tar huvudsakligen inte emot utomstående besökare till möten.