Kaskö stads invånar- och företagareftermiddag 28.1.2019

Kaskös stadsstrategi har framställts under hösten 2018 i ledningsgruppen och stadsstyrelsen. För stadens invånare och företagare anordnar vi en egen eftermiddag måndag 28.1.2019 kl. 14 - 19 på Bladhska gården enligt Hop on - Hop off – principen, d.v.s. enligt den tid som passar dig bäst. I huset finns punkter med olika teman där du kan framföra dina egna åsikter, vilka saker som är viktiga i stadens utveckling. På så sätt kan du vara med och påverka strategiinnehållet. Kom med!