Kaskö vimpeln

 Nu kan du beställa KASKÖVIMPELN igen!
Vimplar som beställs på förhand senast 3.5.2020 till priset:
Husbondsvimpel 60€ (65€)
Väggflagga 30€ (35€)
Fasadflagga 20€ (25€)
Förfrågningar och beställningar HELENA / 040 5306611