Kaskös egen idrottskampanj 1.6 – 15.10.2020

Prestationen kan märkas i motionshäften som finns i lådorna vid Mariebrinkens spånbana, Hemträsket, Bladhs grav, Silva, golfbanan och vid Knåplänken.

På lådan finns texten ”Lådan för motionshäften”. -Du får en märkning i häften för varje aktivt idrottspass på 30 minuter. Idrottsgrenen kan du välja fritt. -Ett idrottspass / dag / häfte

Obs! Kom ihåg en bra handhygien!

Bland alla deltagare lottas ut välmåendepriser. -Kom med!

Tilläggsuppgifter från ungdoms-idrottsbyrån tel. 040-751 9404. 

Bildningsnämndens fritidssektion