Kaskös egen idrottskampanj 1.6 – 15.10.2021

Prestationen kan märkas i motionshäften som finns i lådorna vid Mariebrinkens spånbana, Hemträsket, Bladhs grav, Silva, golfbanan och vid Knåplänken. På lådan finns texten ”Lådan för motionshäften”.

-Du får en märkning för varje aktivt idrottspass på 30 minuter. Idrottsgrenen kan du välja fritt.  -Ett idrottspass / dag / häfte. Obs! Kom ihåg en bra handhygien! Bland alla deltagare utlottas välmåendepriser. -Kom med! Tilläggsuppgifter från ungdoms-idrottsbyrån, tel. 040-751 9404.  Bildningsnämndens fritidssektion