Klasslärarvikariat

Bildningsnämnden lediganslår ett vikariat för en klasslärartjänst till Kaskö svenska skola för tiden 1.8.2021-5.4.2022.

Kaskö svenska skola är en 26 elevers skola, där undervisningen ges i 2 klassers gemensamma klasser för årskurserna 1-6. Villkoren samt avlöning för tjänsteförhållandet enligt UKTA.

Behörighetskrav: Enligt förordningen om behörighet för klasslärare inom undervisningsväsendet 986/1998. Vid besättandet av tjänsten gäller 3 månaders prövotid. Den som väljs till tjänsten skall inom 30 dagar från delgivningen förete ett brottsregisterutdrag enligt lagen om utredning av brottsbakgrund för personer som arbetar med barn (504/2002) samt ett godkänt läkarintyg.

Ansökningstiden går ut 13.4. 2021, kl 15