Klubbar på Ungdomsgården

Klubbar på Ungdomsgården

Regionsförvaltningsverket har beviljat understöd åt Kaskö stads ungdomsväsende för lokal hobbyverksamhet för barn och unga. För understödet ordnas bakningsklubb och dansklubb för barn och ungdomar.

 

BAKNINGSKLUBB 

Du 7-12 åring som är intresserad av att baka och/eller laga mat.

På ungdomsgården börjar en bakningsklubb på måndagar från 2.9, kl.17.00-18.30,

Klubben är för flickor och pojkar. Som ledare fungerar Pirjo Nylund och EVS-frivilliga Ella Shicks.

Vi tar hänsyn till specialdieter.

Tilläggsinformation Pirjo Nylund, 0407519404.

 

DANSSKLUBB

På ungdomsgården börjar en  avgiftsfri dansklubb för 7-11 åriga barn och ungdomar, onsdagar kl. 18.00-19.00.

Lärare Natascha Pettersson. Adress: Alexandersgatan 26, 64260 Kaskö.

Hösttermin: 11.9.2019-27.11.2019

Vårtermin: 13.1.2020-22.4.2020

Anmälningar till Pirjo Nylund/ 0407519404 senast 5.9.2019.

Det ryms 15 deltagare i klubben, i anmälningsordning.