Konditionssalen

KONDITIONSSALEN

Konditionssalen hålles tillsvidare stängd, tills det kommer nya anvisningar från  Institutet för hälsa och välfärd.

Den städnings- och säkerhetsnivå som Institutet för hälsa och välfärd kräver, kan för tillfället inte uppnås.

Kaskö stad

Tekniska avdelningen, Bildningsavdelningen