Konditionssalen

Konditionssalen hålles tillsvidare stängd.

Den städnings- och säkerhetsnivå som Institutet för hälsa och välfärd kräver, kan för tillfället inte uppnås. Verksamheten inleds på hösten.

Kaskö stad

Tekniska avdelningen, Bildningsavdelningen