Köptrafik 2023-2024

                 

Kaskö – Närpes 7:05 vardagar under skolåret
Kaskö – Närpes 8:35 vardagar under skolloven
Närpes – Kaskö 16:20 vardagar året runt
Kaskö – Teuva 6:10 vardagar under skolåret
Teuva – Kaskö 16:20 vardagar under skolåret
 

 läs mera på www.matkahuolto.fi